Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με την επωνυμία <<CONSTRINOX M. & Α. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε.>> σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 07:13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία " <<CONSTRINOX M. & Α. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε.>>  Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias