Άδεια λειτουργίας της βιοτεχνίας «Π. & Ν. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ο.Ε.» - ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-15 09:29

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας  της βιοτεχνίας - παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «Π. & Ν. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων σύμφωνα με τα σχέδια και την μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias