Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε " σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-15 08:18

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε " στην Ριτσώνα Ευβοίας. Πληροφορίες κ. Μανώλης Δημήτριος. τηλ 2221353402 και κ. Αρδίτζογλου Λάζαρος.τηλ 2221353403

 

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias