Επιβολή κυρώσεων στην κα. Μπούρα Γεωργία του Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-08 06:37

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην στην κα.Μπούρα Γεωργία του Ιωάννη   φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου (αρτοποιείου). Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ:2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias