Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις "ΑΘ. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ " σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-07-07 08:20

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις "ΑΘ. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ " στην Ιστιαία Ευβοίας. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias