Έκθεση αυτοψίας στην εταιρεία "ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-07-04 14:13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις της Εταιρείας: "ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.". Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias