Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΝΤΟΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-07-04 12:04

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΝΤΟΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ".  Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετκό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias