Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του φορέα "ΑLPINA ICE MON.IKE" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-06-24 08:42

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του φορέα "ΑLPINA ICE MON.IKE". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410 και κ. Π.  Μαστρογιάννη τηλ. 2221353406.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias