Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Ανδρέου Κωνσταντίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-06-20 13:47

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης " Συσκευασίας και Αποθήκευσης Αγροτικών Προίόντων" με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε".  Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias