Έκθεση Αυτοψίας στο Ελαιοτριβείο Ιδιοκτησίας"ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982

Fri, 2014-06-20 08:23

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στο Ελαιοτριβείο του "ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ".  Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403 και Δ. Μανώλης 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias