Έκθεση Αυτοψίας στις εγκαταστασεις της Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ με δ.τ.'GEO SOL HELLAS'" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-06-18 10:24

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ με δ.τ.'GEO SOL HELLAS'". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403 και Δ. Μανώλης 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias