Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ανακοινώνει τα "Μέτρα καταστολής του εντόμου Tuta absoluta" για το έτος 2014

Wed, 2014-06-11 09:52

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ανακοινώνει τα "Μέτρα καταστολής του εντόμου Tuta absoluta" για το έτος 2014. Πληροφορίες στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, υπεύθυνος κ. Κ.Τζελάς τηλ.:2221353920, 2221353910, 2221353918.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias