Τοπικό Πρόγραμμα "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου"

Tue, 2014-06-10 15:07

Ενημέρωση για την Πορεία Υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου".

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias