Τροποποίηση της υπ’ αρίθ π.ε 5802/Φ14/995/9.2.2012 άδειας εγκατάστασης στην υφιστάμενη βιοτεχνία επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων της εταιρείας Ε & Δ ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-05-28 09:20

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την τροποποίηση της υπ’ αρίθ π.ε 5802/Φ14/995/9.2.2012 άδειας εγκατάστασης λόγω κτιριακής επέκτασης στην υφιστάμενη βιοτεχνία επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων της εταιρείας Ε & Δ ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.που βρίσκεται στη θέση ‘’Αγριλιά Βασιλικού’’ Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias