Έκθεση Αυτοψίας στις εγκαταστασεις της Εταιρείας "HELENT - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-05-22 11:32

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας "HELENT - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.". Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias