ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014

Thu, 2014-06-19 09:53

Τα αποτελέσματα που ακολουθούν είναι τα επίσημα αποτελέσματα όπως εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

                                         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Επαναληπτικών Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Επαναληπτικών Δημοτικών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Ευρωεκλογών

Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων όλων των εκλογικών τμημάτων των Ευρωεκλογών (Λείπουν οι πίνακες των συνδυασμών υπ' αριθμ. 13 (Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας) και 16 (Εθνική Αυγή) οι οποίοι δεν έλαβαν ψήφους. Επίσης, για τους συνδυασμούς υπ' αριθμ. 18 (ΠΑΕΚΕ) και 24 (Ελευθερία) συντάχθηκε ένας ενιαίος πίνακας. Σημειώνεται ότι σε ορισμένους πίνακες παραλείφθηκαν τα εκλογικά τμήματα στα οποία οι συνδυασμοί δεν έλαβαν ψήφο). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 18ης ΜΑΪΟΥ 2014

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων όλων των εκλογικών τμημάτων των Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Δημοτικών Εκλογών.

Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και Τοπικών Συμβούλων των Δημοτικών Εκλογών (ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας του Δ. Χαλκιδέων, στους ίδιους πίνακες με τη σταυροδοσία των υποψ. δημοτ. συμβούλων περιλαμβάνεται και η σταυροδοσία των υποψ. της δημοτικής κοινότητας Χαλκίδας).

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias