Παράταση για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών »του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ 2007-2013, για το έτος 2014

Tue, 2014-05-20 09:08

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, ανακοινώνει Παράταση  για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2 ‘’Εγκατάσταση Νέων Γεωργών‘’ του Άξονα 1 ‘‘Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας‘‘ του ΠΑΑ 2007-2013, για το έτος 2014.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias