Άδεια εγκατάστασης ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ" στη θέση "Πύργος" Ψαχνών Δ.Ε Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων

Tue, 2014-05-20 08:04

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια Εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στο ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ" στη θέση "Πύργος" Ψαχνών Δ.Ε Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων σύμφωνα με τα σχέδια και την μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα. Πληροφορίες Λ.Αρδίτζογλου τηλ : 22213 53403

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias