Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "Αφοί Αντ. Κριάδη Ο.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-05-20 07:50

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "Αφοί Αντ. Κριάδη Ο.Ε".
Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias