Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής, συντήρησης /αναγόμωσης πυροσβεστήρων του "ΜΙΧΑΛΗΣ Δ &ΦΕΡΓΑΔΗΣ Γ.Ο.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-05-15 13:33

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής, συντήρησης /αναγόμωσης πυροσβεστήρων  του "ΜΙΧΑΛΗΣ Δ &ΦΕΡΓΑΔΗΣ Γ.Ο.Ε". Πληροφορίες κ. I. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias