ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα» -

Thu, 2013-11-21 13:16

4η ανάρτηση: 16-1-2014

Aνακοίνωση Τύπου: Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για τις κατηγορίες Αγρότες και Νέοι Επιστήμονες μέχρι την κάλυψη των θέσεων, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση.

3η ανάρτηση : 30- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 15-1-2014

2η ανάρτηση : 16- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 30-12-2013

1η ανάρτηση: 21 -11 - 2013

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» - «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα», στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και 

ΚΑΛΕΙ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

  • Άνεργοι Νέοι Επιστήμονες οι οποίοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟ.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας.
  •  Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με εισόδημα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012 και κάτω των 9.000€ από άλλες πηγές. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 21-11-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-12-2013

Δείτε τα συνημμένα αρχεία:

  1. Περίληψη Πρόσκλησης
  2. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  3. Αίτηση Υποψηφίου
  4. Έντυπο Συνέντευξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias