Ορθή Επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Wed, 2013-03-27 13:52

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Δ.Ζέρβα τηλ. 2221353820.

Δείτε επίσης  
  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (1 από 2)
  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (2 από 2)
καθώς και το Τιμολόγιο Μελέτης (1 από 2)
                     Τιμολόγιο Μελέτης (2 από 2)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias