Διακήρυξη Έργου

Tue, 2005-12-20 12:48
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υττηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ".

Διακήρυξη Έργου

Tue, 2005-12-20 11:41
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ"

Διακήρυξη Έργου

Mon, 2005-12-19 14:24
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Δ. ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΥΜΗΣ".

Διακήρυξη Έργου

Fri, 2005-12-16 11:11
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ "

Διακήρυξη Έργου

Thu, 2005-12-15 13:23
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ".

Διακήρυξη Έργου

Thu, 2005-12-15 12:41
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σε συνδυασμό ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ για την ανάθεση κατασκευής του έργου : " ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ".

Διακήρυξη Έργου

Thu, 2005-12-15 12:00
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ"

Διακήρυξη Έργου

Thu, 2005-12-15 11:41
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου:"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ" ΕΡΕΤΡΙΑ".

Σχετικά με την Οδοποιία της Εύβοιας

Mon, 2005-12-12 13:23
Είναι κοινή παραδοχή ότι το κυρίαρχο πρόβλημα του Νομού είναι το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο στο οποίο κάθε χρόνο χάνονται δεκάδες άνθρωποι. Όλοι οι Ευβοείς, αλλά και οι επισκέπτες αγανακτούν και νοιώθουν την αδιαφορία της Πολιτείας.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Ν.Α. Ευβοίας

Mon, 2005-12-12 12:44
Συνεδρίασε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Εύβοιας επιλέγοντας 15 υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως προϊσταμένους των Διευθύνσεών της για να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias