Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Wed, 2014-07-16 14:45

Δεύτερη ανάρτηση 17-7-2014

Η υποβολή των αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3) για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 (αρ. Πρωτ.70676/3812/16.07.14) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) θα είναι: από 18/07/2014 έως και 22/7/2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αρχική ανάρτηση 16-7-2014

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα ενός(1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (εργάτης αποθήκης) με διάρκεια απασχόλησης μέχρι και 60 ημερομίσθια από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2014 , για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Πληροφορίες κ. Καραντώνη Αργυρώ τηλ.:2221353918

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2014 της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ(Δακοκτονία)

Wed, 2014-07-16 11:36

2η ανάρτηση: 18-7-2014

Με το από 17/7/2014 έγγραφό της η Ομάδα Εργασίας Επεξεργασίας Υποβληθέντων Αιτήσεων της ΣΟΧ/2014 της Π.Ε.Εύβοιας προχώρησε στην Επανάληψη στο Ορθό του

Πίνακα Κατάταξης ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και του

Πίνακα Απποριπτέων .

Οι λοιποί Πίνακες παραμένουν ως έχουν .

1η ανάρτηση: 16-7-2014

Η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2014 για τη Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ(Δακοκτονία)

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πίνακας Κατάταξης ΤΕ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

“Χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες”

Wed, 2014-07-16 11:23

Το Τμήμα Ποιοτ. & Φυτούγειονομικού ελεγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι μετά από ισχυρή, κατά τόπους χαλαζόπτωση που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους  που έπληξε στις 15-07-2014 απαιτείται άμεσα οι καλλιέργειες να προστατευτούν με χαλκούχο σκεύασμα, ώστε να επουλωθούν σύντομα οι δημιουργηθείσες  πληγές. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογική Επέκταση - Εκσυγχρονισμό του Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου Οίνου της εταιρείας "Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε." σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 09:56

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογική Επέκταση - Εκσυγχρονισμό του Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου Οίνου της εταιρείας "Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.".  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/αποθήκης με την επωνυμία "ΛΕΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 09:37

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΛΕΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ". Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ECOTERRA ABEE" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 08:46

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων με την επωνυμία "ECOTERRA ABEE". Πληροφορίες κ. Αρδίτζογλου Λάζαρος.τηλ 2221353403

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/αποθήκης με την επωνυμία "Μαρία Μπιμπή του Σταματίου" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 08:28

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία  "Μαρία Μπιμπή του Σταματίου".  Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Επιβολή κυρώσεων στην κα. Μήτα Ερασμία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 08:06

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην στην κα.Μήτα Ερασμία  φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου (εργαστήριο ζυμαρικών - παραδοσιακών γλυκισμάτων). Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ:2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με την επωνυμία <<CONSTRINOX M. & Α. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε.>> σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 07:13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία " <<CONSTRINOX M. & Α. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε.>>  Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια λειτουργίας της βιοτεχνίας «Π. & Ν. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ο.Ε.» - ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-15 09:29

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας  της βιοτεχνίας - παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «Π. & Ν. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων σύμφωνα με τα σχέδια και την μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias