Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠ.ΑΛ) του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) του Προγράμματος

Wed, 2014-01-29 14:30

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠ.ΑΛ), η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή πράξεων  στις Περιοχές που αναφέρονται, οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α).

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα τέυχη της Προκήρυξης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α 2007-2013 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) ΤΗΣ Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε».

Thu, 2014-01-23 10:45

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER Κεντρικής Εύβοιας έως και τις 28-4-2013 και ώρα 14:00.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.naevias.gr/?q=node/11287

A N A K O I N Ω Σ Η

Thu, 2014-01-16 11:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2 « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014». Πατήστε εδώ για να καταβασετε το σχετικό αρχείο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου.

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-04-16 14:35

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ". Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης τηλ:2221353414 και κ. Ι.Γερογιάννης τηλ:2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια εγκατάστασης στην βιοτεχνία - αρτοποιείο της εταιρείας Αναστάσιος Παπαθανασίου & Σια ΟΕ στη θέση ‘’Νηχώρι’’ Φύλλων Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων

Wed, 2014-04-16 14:06

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στην βιοτεχνία - αρτοποιείο της εταιρείας Αναστάσιος Παπαθανασίου & Σια ΟΕ στη θέση ‘’Νηχώρι’’ Φύλλων Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα με τα σχέδια και την μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης - εκσυγχρονισμού και αλλαγή επωνυμίας της "HEDOCAP ΕΛΛΑΣ" σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Tue, 2014-04-15 10:50

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την  Άδεια Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης - εκσυγχρονισμού και αλλαγή επωνυμίας της "HEDOCAP ΕΛΛΑΣ". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410 και κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Δελτίο Τύπου:"Θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης Αμέα για το έτος 2014"

Tue, 2014-04-15 07:54

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ29α/Φ.11/ Γ.Π. οικ. 11762/42/10-04-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, η θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 αρχίζει στις 15-4-2014 και λήγει στις 31-12-2014. Τα ήδη θεωρημένα δελτία για το έτος 2013 ισχύουν μέχρι 31-5-2014.

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΚΟΥ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-04-14 14:26

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης έναρξης Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΟΥΚΟΣ". Πληροφορίες Δ. Γιαννάκος Τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias