Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠ.ΑΛ) του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) του Προγράμματος

Wed, 2014-01-29 14:30

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠ.ΑΛ), η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή πράξεων  στις Περιοχές που αναφέρονται, οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α).

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα τέυχη της Προκήρυξης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α 2007-2013 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) ΤΗΣ Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε».

Thu, 2014-01-23 10:45

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER Κεντρικής Εύβοιας έως και τις 28-4-2013 και ώρα 14:00.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.naevias.gr/?q=node/11287

A N A K O I N Ω Σ Η

Thu, 2014-01-16 11:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2 « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014». Πατήστε εδώ για να καταβασετε το σχετικό αρχείο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου.

Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Thu, 2014-04-24 15:44

Την κατασκευή του Διοικητηρίου στη Λαμία με κονδύλια του Jessica στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς στην Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο τύπου και τις Φωτογραφίες

Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία Ευάγγελος Ν. Σεπετής &ΣΙΑ Ο.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-04-23 08:35

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία Ευάγγελος Ν. Σεπετής & ΣΙΑ Ο.Ε με νέα έδρα θέση ¨ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΙ¨ Μύτικας Χαλκίδος του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Δελτίο Τύπου : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Wed, 2014-04-23 06:58

Σας προσκαλούμε στην 5η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-04-16 14:35

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ". Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης τηλ:2221353414 και κ. Ι.Γερογιάννης τηλ:2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια εγκατάστασης στην βιοτεχνία - αρτοποιείο της εταιρείας Αναστάσιος Παπαθανασίου & Σια ΟΕ στη θέση ‘’Νηχώρι’’ Φύλλων Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων

Wed, 2014-04-16 14:06

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στην βιοτεχνία - αρτοποιείο της εταιρείας Αναστάσιος Παπαθανασίου & Σια ΟΕ στη θέση ‘’Νηχώρι’’ Φύλλων Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα με τα σχέδια και την μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias