Άδεια λειτουργίας μετά από Μηχανολογικό Εκσυγχρονισμό της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-07-18 11:46

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογικό Εκσυγχρονισμό στην βιομηχανία παραγωγής τυπογραφικών μελανιών και χρωμάτων της εταιρείας με επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ".   Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιομηχανία επεξεργασίας - αναγέννησης αποβλήτων ελαίων της ετιαρείας ΒΕΚΟ - ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ σύμφωνα με το Ν.3982/2011.

Fri, 2014-07-18 07:09

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 Χορηγεί άδεια λειτουργίας αόριστου διάρκειας, στη Βιομηχανία επεξεργασίας – αναγέννησης αποβλήτων ελαίων της εταιρείας ΒΕΚΟ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Πιλάτης Γεώργιος Τηλ. 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο   

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-07-17 08:34

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας Αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Πληροφορίες κ. Μανώλης Δημήτριος τηλ 2221353402 και κ. Γερογίαννης Ιωάννης τηλ 2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αυλαία Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της πρώτης αιρετής περιφερειακής θητείας 2011-2014

Thu, 2014-07-17 06:53

Αυλαία Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της πρώτης αιρετής περιφερειακής θητείας 2011-2014, με παρουσίαση από τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά του νέου ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας και ενημέρωση για τον Οργανισμό Κωπαϊδας

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου και τις Φωτογραφίες

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Wed, 2014-07-16 14:45

Δεύτερη ανάρτηση 17-7-2014

Η υποβολή των αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3) για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 (αρ. Πρωτ.70676/3812/16.07.14) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) θα είναι: από 18/07/2014 έως και 22/7/2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αρχική ανάρτηση 16-7-2014

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα ενός(1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (εργάτης αποθήκης) με διάρκεια απασχόλησης μέχρι και 60 ημερομίσθια από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2014 , για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Πληροφορίες κ. Καραντώνη Αργυρώ τηλ.:2221353918

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

“Χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες”

Wed, 2014-07-16 11:23

Το Τμήμα Ποιοτ. & Φυτούγειονομικού ελεγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι μετά από ισχυρή, κατά τόπους χαλαζόπτωση που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους  που έπληξε στις 15-07-2014 απαιτείται άμεσα οι καλλιέργειες να προστατευτούν με χαλκούχο σκεύασμα, ώστε να επουλωθούν σύντομα οι δημιουργηθείσες  πληγές. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογική Επέκταση - Εκσυγχρονισμό του Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου Οίνου της εταιρείας "Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε." σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 09:56

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογική Επέκταση - Εκσυγχρονισμό του Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου Οίνου της εταιρείας "Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.".  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/αποθήκης με την επωνυμία "ΛΕΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 09:37

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΛΕΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ". Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias