Ανακοίνωση για το νέο Δικτυακό Ιστοχώρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Tue, 2014-04-15 13:30

Για τον νέο Δικτυακό Ιστοχώρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΜΠΕΛΙ - ΟΙΝΟΣ"

Tue, 2014-04-15 13:13

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας σας προσκαλεί σε Ημερίδα που διαγρανώνει με θέμα: ΑΜΠΕΛΙ - ΟΙΝΟΣ την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Π.Ε. Εύβοιας - ΧΑΪΝΑ 93 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Διακήρυξη έργου " Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού "

Fri, 2014-04-04 11:04

Τρίτη ανάρτηση 9-4-2014

Τεύχη Δημοπράτησης

Δεύτερη ανάρτηση 7-4-2014

Πατήστε εδώ για να δείτε την ορθή επανάληψη της Προκήρυξης

Αρχική ανάρτηση 4 - 4 - 2014

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου " Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού " (κωδ. ΟΠΣ 457167), με προϋπολογισμό 1.200.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Δ. Ζέρβα τηλ. 2221353820.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τον εξοπλισμό και την λειτουργική διασύνδεση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ

Fri, 2014-04-04 10:03

Αρχική ανάρτηση 4-4-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού και την λειτουργική διασύνδεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης.O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ.(110.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 7 Μαϊου 2014 και ώρα 11:00. πμ στην Δ/νση Διοκητικού Οικονομικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα (3ος όροφος) – Τμήμα B Προμηθειών. Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 6 Μαϊου 2014 και
ώρα 14:30 μμ (λήξη προσφορών), στο γραφείο 305 της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας οδός Χαινά 93 στην Χαλκίδα. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353726 κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης - βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας

Tue, 2014-04-01 11:39

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης - βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού (Χαινά 93 στην Χαλκίδα, στο Ισόγειο) μέχρι την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, ώρα 11:00π.μ. Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 από την κα Αν. Καρλατήρα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας/Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MED-ROUTE - Mediterranean Route for Tourism and Culture» του προγράμματος ENPI CBC MED

Fri, 2014-03-21 10:34

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας/Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MED-ROUTE - Mediterranean Route for Tourism and Culture» του προγράμματος ENPI CBC MED.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2014-03-13 14:45

2η ανάρτηση 10 - 4 -2014

Eνημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι εγκρίθηκε η διόρθωση είκοσι (20) δρομολογίων του παραρτήματος Α της 28067/1659/10-3-2014 διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2014. Oι προσφορές και οι εγγυήσεις συμμετοχής που θα κατατεθούν για τα συγκεκριμένα τμήματα, θα πρέπει να είναι αντίστοιχες προς τις τιμές που αναφέρονται στους  συνημμένους πίνακες Ορθής Επανάληψης των τμημάτων δρομολογίων.

Ορθή επανάληψη είκοσι (20) τμημάτων δρομολογίων

Αρχική Ανάρτηση: 13 - 03 - 2014

Η Π.Ε. Εύβοιας διακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορείο και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά, για το σχολικό έτος 2014 – 2015, συνολικού προϋπολογισμού 4.014.961,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 0130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α - Τμήμα Διαγωνισμών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Β - Σχέδιο Σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Γ - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Δ - Πίνακες Προσφορών.


(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Ενημέρωση Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.για τα Προγράμματα Απασχόλησης ΤΟΠΣΑ

Thu, 2014-03-13 12:32

Οι προσκλήσεις για τα προγράμματα απασχόλησης που έχει προκηρύξει η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. μέσω των Α.Σ. Development στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπική απασχόληση στην Εύβοια» και Α.Σ. Δίκτυο Αγροκαλάθι στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα» παραμένουν ανοικτές μόνο για τις κατηγορίες Αγρότες και Νέοι Επιστήμονες μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω συνδέσεις:

http://www.naevias.gr/?q=node/11193

http://www.naevias.gr/?q=node/11192

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελώνων 2014-2015

Tue, 2014-03-04 13:40

Ανακοινώνεται ότι, έως 15/5/2014 οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων (οινοποιήσιμες ποικιλίες) περιόδου 2014/2015, μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Πληροφορίες κ. Σπ. Γιαννάκης τηλ 22213-53906.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias